• Ενημέρωση των επιβατών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πατήστε εδώ
  • Επικαιροποιημένο έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση (Ελληνικά) πατήστε εδώ
  • Updated Pre-boarding health declaration questionnaire (English) click here


 

Go to top